Szkolenie specjalizacyjne DECT IP Gigaset pro

Numer szkolenia GPRODECTIP

Rodzaj szkolenia         Szkolenie stacjonarne, konieczne do wzięcia udziału w certyfikacji partnerów DECT IP Partner

Grupa docelowa Serwisanci

Czas trwania         1 dzień

Wymagana wiedza:

Ukończenie szkoleń online

• Szkolenie online dotyczące systemu DECT IP Gigaset pro

• Szkolenie online dotyczące podstaw IP Gigaset pro (opcjonalnie)

• Szkolenie online dotyczące podstaw VoIP online (opcjonalnie)

• Informacje internetowe dotyczące central PBX i telefonów (opcjonalnie)

Zaliczenie testu wstępnego z wynikiem >= 80%

• Test wstępny Gigaset DECT IP

Cele:

Z pomocą praktycznych ćwiczeń zapoznają się Państwo z instalacją i konfiguracją systemu wielobazowego DECT IP Gigaset N720 w środowisku klienta. Ponadto nauczą się Państwo dokonywać analizy potrzeb i planować integrację rozwiązania w środowisku klienta. Poznają Państwo zastosowanie walizki pomiarowej N720 SPK, pomagającej w optymalnym rozlokowaniu stacji bazowych DECT. W ten sposób możliwe jest zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania rozwiązania DECT z systemami Gigaset T440/T640 PRO lub z innymi systemami telekomunikacyjnymi

Treść:

• Wprowadzenie w rozwiązanie N720 DECT IP Multicell

• Przedstawienie walizki pomiarowej N720 SPK

• Pomiar DECT na przykładzie klienta

  o Analiza potrzeb

  o Planowanie lokalizacji stacji bazowychj i punktów pomiarowych

  o Analiza wyników pomiarów

  o Integracja rozwiązania DECT z siecią IP klienta

• Instalacja i konfiguracja systemu klienta

  o Synchronizacja stacji nadawczych

  o Podłączenie do Gigaset T440/T640 PRO

  o Podłączenie do innych systemów z funkcją provisioningu lub bez

  o Rejestrowanie i obsługa słuchawek DECT

• Test funkcjonalny

• Analiza błędów 

Jakie następne kroki przewidziane są w programie szkoleniowym, aby można było otrzymać certyfikat?

Przeszli już Państwo pomyślnie przez internetowy test dotyczący rozwiązań DECT.

1. Należy dodatkowo wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu certyfikacyjnym dotyczącym rozwiązań DECT, aby osiągnąć stopień autoryzowanego partnera.

2. Należy dodatkowo ukończyć internetowy test dotyczący urządzeń telekomunikacyjnych IP T440 / T640 PRO.

3. Należy dodatkowo wziąć udział w podstawowym treningu certyfikacyjnym dotyczącym urządzeń telekomunikacyjnych IP, aby osiągnąć następny stopień partnerstwa.

Tutaj znajdą Państwo odsyłacz do strony naszego partnera szkoleniowego, u którego można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i kosztów.

Masz pytania?
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.


VERSIM S.A.
ul. Skarbka 36
60-348 Poznań,

+48 61 864 82 55
e-akademia(at)versim.pl